[Fsfe-se] Public domain i sverige?

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Thu Oct 28 02:05:06 CEST 2004


>>Går det att avsäga sig upphovsrätten på 
>> något sätt? 

Det finns flera upphovsrätter i vår lagstiftning. En av dem är den
ideella rätten. Denna kan inte avtalas bort.


More information about the Fsfe-se mailing list