[Fsfe-se] OSS vs FLOSS Punchline ? (free stays free, whereas open might close)

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Wed Dec 29 14:10:51 CET 2004


Martin Olsson wrote:
> 
> 
> Marcus Rejås wrote:
> 
>> Då är vi kursare! :-) Jag sitter febrilt och kämpar med min försenade
>> uppsats ...
>>
> 
> Jag också.. :)

Jag med, om vi nu måste dra upp sådant... ;-)


> Hur som helst så har jag kommit fram till följande, open source 
> definitionen under sektionen "derived works" säger att OSS
> 
> kräver att derived works TILLÅTS under samma licens, medans FLOSS
> kräver att derived works MÅSTE publiceras under samma licens.

GPL:en kräver det. Det är inte ett krav under The Free Software 
Definition (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html)

> Det är därför ZLIB och BSD kallas för OSS utan att kallas för FLOSS, i 

FSF:s lista på fria licenser 
(http://www.gnu.org/licenses/license-list.html) inkluderar båda dessa 
som fria (modifierad BSD utan ad clause).

> praktiken kan jag bygga vidare på ZLIB-koden att sen publicera 
> resultatet som binary-only proprietary software (exakt som Microsoft 
> snodde ton av BSD-kod under åttiotalet).
> 
> Det är detta man inte kan göra med fri mjukvara. OSS tillåter alltså 
> hostile forking och vendor lock-in, medans FLOSS skyddar dig emot detta.
> Dock minskar OSS risken för lock-in eftersom vem-som-helst kan forka.
> 
> SLUTSATS: Det är direkt fel att säga att OSS och FLOSS är samma sak på 
> den rent tekniska nivån. FLOSS licensen ger användaren mer skydd och 
> rättigheter i form av:
> 
> 
> "free stays free, whereas open might close"

Jag tror att det snarare är begreppet copyleft du syftar på?

http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html

Man skiljer på fria licenser med och utan copyleft.

/Kalle

-- 
Karl Jonsson
e-mail:	  kj at cyberlaw.se
Blog:	  http://www.cyberlaw.se/kalle
Jabber:	  jonsson at jabber.org
GPG key:  http://www.cyberlaw.se/gpgkey.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20041229/6f7e6402/signature-0001.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list