[Fsfe-se] Re: gnuhet

Henrik Sandklef hesa at sandklef.com
Tue Dec 21 17:32:23 CET 2004


On Tue, 2004-12-21 at 10:36, Malte Tancred wrote:
> On Dec 21, 2004, at 1.57, Erik Josefsson wrote:
> > Mjukvarupatentdirektivet antas "utan diskussion"?
> > <a 
> > href="http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/
> > 83233.pdf">En lista på vilka direktiv</a> som rådet för jordbruk och 
> > fiske ska anta "utan diskussion" offentliggjordes på måndagen av 
> > rådets presstjänst. Dokumentet modifierades så sent som 20:06 på 
> > kvällen.<br><br>Det har gått för kort tid mellan Corepermötet 15 
> > december och tisdagens rådsmöte 21 december enligt rådets egen 
> > arbetsordning. Översättnigarna av rådets "utkast till motivering" har 
> > heller inte varit översatta inom den tidsram på sex veckor som är 
> > utsatt för att medlemsländernas parlament ska kunna delta i 
> > beslutsprocessen.
> >
> > Vi får väl se om den kommer in som en blänkare på morgonkvisten.
> >
> > Gnuheter lär ha läsare på regeringskansliet och dom kanske inte gillar 
> > att sverige begår formella fel i rådet.
> 
> Är det inte värt att kontakta media? Jag syftar inte enbart på 
> IT-relaterad media som Ny teknik, IDG:s tidskrifter med flera, utan 
> även DN, SvD, GP, SR Ekot, P1 :s kulturnyheter och vetenskapsradio och 
> så vidare.

DN, SvD, SVT (nyheter), Ekot, är kontaktade sedan i torsdags/fredags.

> Är det redan gjort?
> 
> /malte
> 
> 
> _______________________________________________
> Se-parl maillist
> Subscribe through the project system http://www.ffii.org/assoc/knecht/proj/, fine-tune via http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/se-parl
> http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/se-parlMore information about the Fsfe-se mailing list