[Fsfe-se] Kommunalt anställd gör företagsreklam

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Wed Dec 15 10:53:18 CET 2004


Henrik Sandklef wrote:
> Hej
> 
> Jag rnigde och pratade med Gbg Stad idag för att få reda på hur de
> anställda får och inte får göra i situationer som denna. De hade inget
> entydigt svar utan hänvisade mig till den kommun i vilken personen i fråga
> var anställd (Klippans kommun?) samt till Riksdagen som sätter de
> regler/lagar som kommunerna skall efterfölja!
> 
> Återkommer med mer info så snart jag kan!
> 
> Kalle J (men utan 'h'), vet du ngt om detta?

Inte på rak arm. Men jag antar att utgångspunkten är att man får göra 
vad man vill. Fast är det folk som är med och fattar beslut kan man ju 
fundera över opartiskheten vid en senare upphandling...

/Kalle

-- 
Karl Jonsson
e-mail:	  kj at cyberlaw.se
Blog:	  http://www.cyberlaw.se/kalle
Jabber:	  jonsson at jabber.org
GPG key:  http://www.cyberlaw.se/gpgkey.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20041215/067943a0/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list