[Fsfe-se] Föreläsningar på skolor

Marcus Rejås marcus at rejas.se
Tue Dec 14 13:07:27 CET 2004


Postar ett inlägg i en gammal tråd.

On Wed, Sep 08, 2004 at 11:44:14 +0200, Henrik Sandklef wrote:
> Hejsan!

Hej igen!

> Ny termin här. Jag tänkte börja dra i föreläsningar på skolor runt om
> i Göteborg med omnejd. Fler intresserade i andra städer (eller
> Göteborg!)?

Som sagt brukar jag hålla föreläsningar lite här och där. I morgon skall
jag tala på en gymnasieskola i Täby. Den föreläsningen fick jag genom
att de ringde mig från Transfer[1] för att boka en föreläsning.

Tänkte bara tipsa er om Transfer, kanske intresserar det någon,
speciellt i en tråd om föreläsningar i skolor.

  /Marcus

[1] http://www.transfer.nu

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus at rejas.se       ((_/)o o(\_))
Måbärsvägen 16     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 63 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/ 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20041214/0d9ab1e2/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list