[fsfe-fi] Lehdistötiedote 19.6.2012: FSFE edistämään julkisten IT hankintojen tasapuolisuutta

Otto Kekäläinen otto at fsfe.org
Tue Jun 19 12:12:21 CEST 2012


Julkaisuvapaa 19.6.2012 - online-versio:
http://fsfe.org/news/2012/news-20120619-01

Jos haluatte auttaa näkyvyydessä ja puffata tätä sosiaalisessa
mediassa, on se helpointa käyttämällä jakonappeja uutisesta COSSin
sivuilla: http://coss.fi/fsfe-edistamaan-julkisten-it-hankintojen-tasapuolisuutta/

*Lehdistötiedote: FSFE edistämään julkisten IT hankintojen
tasapuolisuutta*

Euroopan vapaiden ohjelmistojen säätiö (Free Software Foundation Europe -
FSFE) on ryhtynyt edistämään julkisten hankintoja Suomessa. Aloitteessa
keskitytään IT-alan hankintailmoituksiin, joissa hankkijat vaativat tiettyä
tuotemerkkiä ominaisuuksien sijasta. Tähän päivään mennessä FSFE on
käynyt lävitse yli 300 hankintailmoitusta ja niistä hankintailmoituksista,
jotka on otettu lähempään tarkasteluun, 14 on selvästi rikkonut
hankintalakia. Lakia rikkoneissa hankintailmoituksissa pyydettiin tarjouksia
nimenomaisesti tietyn ohjelmistovalmistajan tai tuotemerkin ohjelmista tai
tuotteista. Tietyn merkin vaatiminen tarkoittaa kaikkien muiden valmistajien
ja tuotemerkkien syrjintää, mikä estää tehokkaan kilpailun toteutumisen.

"Haluamme lisätä tietoisuutta tämänkaltaisista väärinkäytöksistä"
sanoo projektipäällikkö ja Suomen FSFE koordinaattori Otto Kekäläinen.
"Hankintalain tarkoitus on lisätä tervettä kilpailua ja mahdollistaa
paremman ohjelmiston saaminen halvemmalla hinnalla, siten tuoden parempaa
vastinetta veronmaksajien rahoille. On välttämätöntä, että saamme 100 %
julkisrahotteisista IT-osastoista noudattamaan lakia, jotta vapaita
ohjelmistoja tarjoavat yhtiöt voivat kilpailla reilulta pohjalta", hän
jatkaa.

"Niissä harvoissa tilanteissa, joissa tuotemerkki voidaan mainita
hankintailmoituksessa, tulee sen jälkeen olla maininta 'tai vastaava'",
lisää Martin von Willebrand, projektissa mukana oleva asianajaja. "Suomen
laki ja taustalla vaikuttava direktiivi ovat erittäin selviä tältä osin."

Hankintalakia rikkovissa tapauksissa FSFE on yhteydessä hankkijaan
kertoakseen hankintalaista ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä.
Lakia rikkoneen kohdan yksilöimisen lisäksi kirje sisältää kuusikohtaisen
listan suosituksista, joilla taataan toimiva kilpailu:

* Perustele hankittava tuote määrittelemällä sen toiminnallisuudet ja
standardit. Hyvässä tarjouspyynnössä ei edellytetä tiettyä * Järjestä
hankinnat riittävän pitkiksi, esimerkiksi 4-6 vuoden kausiksi, jotta
tomittajan vaihtamiseen ja suunnitteluun jää riittävästi aikaa. Uuden
järjestelmän ostaminen vanhalta toimittajalta siitä syystä, että
aikataulu ei salli toimittajan vaihtamista, ei ole hyväksyttävää.

* Sisällytä kustannusarvioon ja -vertailuun käyttöajan ylläpito sekä
elinkaaren loppupään kustannukset, kun järjestelmästä vaihdetaan toiseen.

* Varmista, että hankit modulaarisen, avoimia rajapintoja hyödyntävän
järjestelmän. Näin on olemassa vaihtoehto vaihtaa yhden moduulin
toimittajaa tai lisätä kokonaan uusia moduuleita siten, että vaihdetuilla
tai lisätyillä moduuleilla on pääsy olemassa oleviin tietoihin.

* Varmista vapaa muokkausoikeus ja lähdekoodit, jotta et ole riippuvainen
yksinomaan alkuperäisestä toimittajasta. Toimittajan ei tarvitse luopua
tekijänoikeudestaan.

* Kaikki edellä mainitut vaatimukset on helpointa toteuttaa suosimalla
avointa lähdekoodia.

Kirjeessä FSFE pyytää hankkijaa julkaisemaan uuden hankintailmoituksen,
jossa kaikki virheet on korjattu. Vain jos mitään korjaustoimenpiteitä ei
havaita, FSFE harkitsee erikseen asian oikeuskäsittelymahdollisuuksia tai
nimettyjen rikkomusten ja ne hyväksyneen tai valmistelleen henkilöiden
nimien julkaisemista.

Projekti alkoi joulukuussa 2011 ja jatkuu kunnes laittomien
hankintailmoitusten määrä on pudonnut olemattomaksi.


FSFE työskentelee yleisen edun puolesta. Toiminnalle voi antaa tukensa
sivulla fsfe.org/support.


=FSFE:n logo artikkelikuvitusta varten=

http://fsfe.org/about/graphics/graphics


=Yhteystiedot=

==Suomi==
Otto Kekäläinen
FSFE:n paikalliskoordinaattori, Suomi
otto at fsfe.org
+358 44 566 2204

==Kansainvälinen==
Karsten Gerloff
FSFE:n puheenjohtaja
gerloff at fsfe.org
+49 176 9690 4298

Jos haluat jatkossa lisää FSFE:n lehdistötiedotteita, tilaa tiedotteet
sivulta http://fsfe.org/press.-- 
Otto Kekäläinen                   []         otto at fsfe.org
Finnish Team Coordinator        [][][]  GPG/PGP 0xB7F7E4E1
Free Software Foundation Europe   ||      +358 44 566 2204
http://www.fsfe.org/                      finland at fsfe.org


More information about the FSFE-fi mailing list