[fsfe-fi] Tiedote: 76 % eduskuntavaaliehdokkaista suosisi VALOa valtion IT-hankinnoissa

Otto Kekäläinen otto at fsfe.org
Thu Apr 14 22:38:47 CEST 2011


Tiedote 15.4.2011

**
76 % eduskuntavaaliehdokkaista suosisi VALOa valtion IT-hankinnoissa,
eduskuntapuolueista 90 %:lla Vihreä liitto edistyksellisin
**

Tietoyhteiskunnan vaalikoneeseen vastanneista kansanedustajaehdokkaista 76
% vastasi kyllä väittämään, että valtion tulisi suosia avoimen lähdekoodin
ohjelmistoja (esim. Linux ja OpenOffice) ICT-hankinnoissaan. Yleisön, joka
oletettavasti on tietotekniikan suhteen keskimääräistä valveutuneempi,
kyllä-vastausprosentti oli 82.

VALO tulee sanoista vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot.
Suljettuihin ohjelmiin verrattuna avointen ohjelmien lisenssit
rajoittamisen sijasta takaavat käyttäjille tietyt oikeudet, kuten käyttö,
tutkiminen, muokkaus ja parannusten edelleenjakelu.

- Lisenssimaksuttomuuden tuoman välittömän hyödyn lisäksi ohjelmista on
saatavissa myös erityisiä pidemmän aikavälin hyötyjä, kuten luovuuden ja
innovatiivisuuden edistäminen sekä tieteellinen avoimuus ja
toimittajariippumattomuus, kertoo Euroopan vapaiden ohjelmistojen säätiön
FSFE:n Suomen koordinaattori Otto Kekäläinen. VALO edistäisi erityisesti
kilpailua toimittajien välillä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, ja
valtionhallinnossa nämä tavoitteet eivät tällä hetkellä toteudu kunnolla.

- Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla voitaisiin vuosittain
pelkästään julkisella sektorilla jättää vähintään 150-200 miljoonaa euroa
Suomeen tukemaan kotimaista työtä, arvioi Suomen avoimen lähdekoodin
keskuksen COSSin toiminnanjohtaja Ilkka Lehtinen.

- Pidämme mukavana yllätyksenä, että vaikka Suomen Microsoftin entinen
johtaja on korkeassa asemassa Keskustapuolueessa, niin sielläkin
VALO-kannatus oli yli 50 %. Eduskuntapuolueista Vihreissä oli myönteisin
kanta 90 %:lla, ja se on näkynyt myös käytännössä mm. Olli-Poika Parviaisen
(vihr.) VALO-valtuustoaloitteessa Tampereella maaliskuussa ja Johanna
Sumuvuoren (vihr.) VALO-valtuustoaloitteessa Helsingissä viime vuonna,
lisää Otto Kekäläinen FSFE:stä. Myös virkamiestasolla asia on lähtenyt
etenemään suurin harppauksin, erityisesti valtiovarainministeriön
ohjauksessa. Tulevaisuus näyttää valoisalta.

Julkaisuvapaa kaavio:
http://www.valo-cd.fi/tutkimukset/tietoyhteiskunnan-vaalikone-tuloskaavio.pdf
http://www.valo-cd.fi/tutkimukset/tietoyhteiskunnan-vaalikone-tuloskaavio.ods

Lähteet:
http://www.valo-cd.fi/tutkimukset/tietoyhteiskunnan-vaalikone-tulokset.ods
http://www.tietoyhteiskunnanvaalikone.fi/
http://www.ollipoikaparviainen.fi/blogi/valo-tiedote/
http://www.sumuvuori.net/valtuusto_avoinlahdekoodi.html

Lisätietoa:
Otto Kekäläinen
Euroopan vapaiden ohjelmistojen säätiö, Suomen koordinaattori
otto at fsfe.org
044 566 2204

Matti Saastamoinen
COSS, avoimen lähdekoodin asiantuntija
matti.saastamoinen at coss.fi
040 820 4610


-- 
Otto Kekäläinen          []     otto at fsfe.org
Finnish Team Coordinator    [][][] GPG/PGP 0xB7F7E4E1
Free Software Foundation Europe  ||   +358 44 566 2204
http://www.fsfe.org/           finland at fsfe.orgMore information about the FSFE-fi mailing list