FSFE Netherlands online get-together 18th of January

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Sun Jan 15 14:50:33 UTC 2023


[Nederlands]
Op 18 januari zal FSFE Nederland wederom hun online localgroup meeting
hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot ongeveer 22:00 CEST zijn op de
conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus bleven
de meesten tot 23:00, maar je kan op elk moment afzwaaien. De meeting
is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet iedereen
Nederlands begrijpt. Meer informatie is te vinden op de wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2023-01-18 Bij de
bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. De URL van de
meeting is https://conf.fsfe.org/b/netherlands

[English]
On the 18th of January, the FSFE Netherlands will have another online
localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until about 22:00
CEST on the conference server. It is usually quite 'gezellig' and so
most stay until 23:00, but you can leave whenever you see fit. The
meeting is open for everybody, and we'll switch to English if not
everybody understands Dutch. More information can be found on the wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2023-01-18 At the meetings we
abide by the FSFE Code of Conduct. The URL of the meeting is
https://conf.fsfe.org/b/netherlands

Groeten,
Nico Rikken
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Coördinator Nederland, Free Software Foundation Europe (FSFE)
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! https://my.fsfe.org/donate

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20230115/8bae2aa3/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list