Router Freedom survey - Routervrijheid enquête

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Mon May 23 15:51:14 UTC 2022


[Dutch]
Als onderdeel van de campagne voor Routervrijheid is er ook een enquête
gelanceerd. Regelgevers zijn namelijk uiterst terughoudend geweest in
het melden van de problemen en barrières die consumenten, tegen hun
rechten in, ondervinden met betrekking tot de onrechtmatige commerciële
praktijken van ISP's.

We willen een beter inzicht krijgen in de ervaringen van eindgebruikers
in Europa met onze Routervrijheid-enquête. Elke mening telt; het kost
maar een paar minuten.

Tot dusver was de response vanuit Nederland beperkt, dus hopelijk
willen jullie de enquête alsnog invullen:

https://survey.fsfe.org/index.php/628449?lang=en

Alvast bedankt, want die resultaten kunnen we gebruiken in onze
gesprekken met regelgevers.

[English]
As part of the campaign for Router Freedom a survey was launched.
Because regulators have been extremely conservative in reporting the
problems and issues consumers are facing with ISPs' abusive commercial
practices against consumers' rights.

We want to better understand end-users' experience in Europe with our
Router Freedom survey. Every opinion counts - it will take only a few
minutes.

So far the response from the Netherlands has been limited, so hopefully
you will want to take the time to fill it in:

https://survey.fsfe.org/index.php/628449?lang=en

Thanks in advance, because these results can be used in our
conversations with regulators.

-- 
Nico Rikken
Coördinator Nederland, Free Software Foundation Europe (FSFE)
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220523/9d2c10aa/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list