Organisaties voor ecodesign brief?

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Sun May 22 07:36:41 UTC 2022


Ik heb ondertussen al van meerdere van jullie namen van organisaties
doorgedreven, echt super bedankt!

Ik heb al meerdere van deze organisaties benaderd.
Voor degenen met een FSFE account, ik heb een Nextcloud Deck overzicht
aangemaakt om het overzicht te houden:
https://share.fsfe.org/apps/deck/#/board/53/

Mocht je mee willen helpen met het uitsturen van verzoeken, laat het
weten, dan kunnen we samenwerken, en kan ik zorgen voor toegang.
-- 
Nico Rikken
Coördinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220522/e2fa7581/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list