Organisaties voor ecodesign brief?

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Thu May 12 20:32:52 UTC 2022


Waarschijnlijk hebben jullie al gelezen van de Ecodesign brief die veel organisaties ondertekend hebben: https://fsfe.org/news/2022/news-20220427-01.nl.html

Daarvoor ben ik op zoek naar Nederlandse organisaties die zich bekommeren om het milieu en zich al eerder hebben uitgelaten over onderwerpen als software obsolescence, right to repair, hardware levensduur, en upcycling of hardware. Dan kunnen we die Nederlandse organisaties aanschrijven of zij dit initiatief ook willen steunen.

Ik had deze Wikipedia lijst al gevonden, maar moet nog de organisaties nalopen: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_particuliere_natuur-_en_milieuorganisaties_in_Nederland

Dus weet jij organisaties die zich bekommeren om de milieuaspecten, dan zou je ons helpen door die kennis te delen.

Groeten,
Nico Rikken
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220512/69729d47/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 244 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220512/69729d47/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list