FSFE Netherlands online get-together tomorrow 20th of July

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Tue Jul 19 17:32:40 UTC 2022


[Nederlands]
Op 20 juli zal FSFE Nederland wederom hun online localgroup meeting
hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 22:00 CEST zijn op de
conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus bleven
de meesten tot 23:00, maar je kan op elk moment afzwaaien. De meeting
is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet iedereen
Nederlands begrijpt. Meer informatie is te vinden op de wiki: 
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-07-20 Bij de
bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. We proberen het
ook ditmaal zonder access code, dus vooraf aanmelden is niet nodig. Ook
hebben we een URL die beter te onthouden is voor de meeting: 
https://conf.fsfe.org/b/netherlands

[English]
On the 20th of July, the FSFE Netherlands will have another online
localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until 22:00 CEST on
the conference server. It is usually quite 'gezellig' and so most stay
until 23:00, but you can leave whenever you see fit. The meeting is
open for everybody, and we'll switch to English if not everybody
understands Dutch. More information can be found on the wiki: 
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-07-20 At the meetings we
abide by the FSFE Code of Conduct. This time again we try it without
access code, so signing up is not needed. Also we now have a more
memorable URL for the meeting room: https://conf.fsfe.org/b/netherlands

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coördinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220719/4a042553/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list