FSFE NL online get-together on 26th !! of January (not 19th !!)

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Tue Jan 18 07:17:59 UTC 2022


[Nederlands]

Let op! In tegenstelling tot eerdere aankondigingen zal de reguliere NL
get-together niet op 19, maar op 26 januari plaatsvinden.

De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CET zijn op de conference
server. De vorige keren was het erg gezellig en dus bleven de meesten
tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien. De meeting is open voor
iedereen en we schakelen naar het Engels als niet iedereen Nederlands
begrijpt. Meer informatie is te vinden op de wiki: 
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-01-26 Bij de
bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. Stuur om deel te
nemen a.u.b. een e-mail naar country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij zal je de link en toegangscode
sturen.

[English]

Attention! Contrary to earlier announcements, the regular NL get-
together will not be held on the 19th but on the 26th of January.

The meeting will be from 20:00 until 21:00 CET on the conference
server. It is usually quite 'gezellig' and so most stay until 22:30,
but you can leave whenever you see fit. The meeting is open for
everybody, and we'll switch to English if not everybody understands
Dutch. More information can be found on the wiki: 
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-01-26 At the meetings we
abide by the FSFE Code of Conduct. To join the meeting please send an
email to country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
and access code.

Groeten,
Nico Rikken


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220118/98ff7f33/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list