FSFE Netherlands online get-together next week 17th of August

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Wed Aug 10 20:03:09 UTC 2022


[Nederlands]
Op 17 augustus zal FSFE Nederland wederom hun online localgroup meeting
hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 22:00 CEST zijn op de
conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus bleven
de meesten tot 23:00, maar je kan op elk moment afzwaaien. De meeting
is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet iedereen
Nederlands begrijpt. Meer informatie is te vinden op de wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-08-17 Bij de
bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. De URL van de
meeting is https://conf.fsfe.org/b/netherlands

[English]
On the  17th of August, the FSFE Netherlands will have another online
localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until 22:00 CEST on
the conference server. It is usually quite 'gezellig' and so most stay
until 23:00, but you can leave whenever you see fit. The meeting is
open for everybody, and we'll switch to English if not everybody
understands Dutch. More information can be found on the wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-08-17 At the meetings we
abide by the FSFE Code of Conduct. The URL of the meeting is
https://conf.fsfe.org/b/netherlands

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coördinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220810/5623eff1/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list