FSFE Netherlands online get-together on 20th of April

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Mon Apr 18 07:40:54 UTC 2022


[Nederlands]
Op 20 april zal FSFE Nederland wederom hun online localgroup meeting
hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 22:00 CEST zijn op de
conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus bleven
de meesten tot 23:00, maar je kan op elk moment afzwaaien. De meeting
is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet iedereen
Nederlands begrijpt. Meer informatie is te vinden op de wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-04-20 Bij de
bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. We proberen het
ditmaal zonder access code, dus vooraf aanmelden is niet nodig. De
bijeenkomst zal plaatsvinden op https://conf.fsfe.org/b/nic-sf4-ber-ih9

[English]
On the 20th of April, the FSFE Netherlands will have another online
localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until 22:00 CEST on
the conference server. It is usually quite 'gezellig' and so most stay
until 23:00, but you can leave whenever you see fit. The meeting is
open for everybody, and we'll switch to English if not everybody
understands Dutch. More information can be found on the wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2022-04-20 At the meetings we
abide by the FSFE Code of Conduct. This time we try it without access
code, so signing up is not needed. The meeting will take place at
https://conf.fsfe.org/b/nic-sf4-ber-ih9

Groeten,
Nico Rikken

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220418/b1f021aa/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list