FSFE Netherlands online get-together on 19th of May

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Thu May 6 18:31:08 UTC 2021


[Nederlands]
Op 19 mei zal FSFE Nederland wederom hun localgroup meeting hebben. Net
zoals de vorige keren zal het online worden gehouden, zodat we in
contact kunnen blijven ondanks dat we onze reguliere fysieke
bijeenkomst missen. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CEST zijn op
de conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus
bleven de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien. De
meeting is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet
iedereen Nederlands begrijpt. Bij de bijeenkomsten hanteren we de
gedragscode van de FSFE. Stuur om deel te nemen a.u.b. een e-mail naar
country coordinator Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij
zal je de link en toegangscode sturen.

[English]
On the 19th of May, the FSFE Netherlands will have another localgroup
meeting. Like last few times it will be held online, so that despite
missing our regular physical meeting we keep in touch. The meeting will
be from 20:00 until 21:00 CEST on the conference server. It is usually
quite 'gezellig' and so most stay until 22:30, but you can leave
whenever you see fit. The meeting is open for everybody, and we'll
switch to English if not everybody understands Dutch. At the meetings
we abide by the FSFE Code of Conduct. To join the meeting please send
an email to country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
and access code.

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coordinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20210506/eb0fe7ca/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list