FSFE Netherlands online get-together on 17th of March

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Wed Mar 10 20:31:37 UTC 2021


[Nederlands]
Op 17 maart, verkiezingsdag, zal FSFE Nederland wederom hun localgroup
meeting hebben. Net zoals de vorige keren zal het online worden
gehouden, zodat we in contact kunnen blijven ondanks dat we onze
reguliere fysieke bijeenkomst missen. De bijeenkomst zal van 20:00 tot
21:00 CET zijn op de conference server. De vorige keren was het erg
gezellig en dus bleven de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment
afzwaaien. De meeting is open voor iedereen en we schakelen naar het
Engels als niet iedereen Nederlands begrijpt. Stuur om deel te nemen
a.u.b. een e-mail naar country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij zal je de link en toegangscode
sturen.

[English]
On the 17th of March, Dutch election day, the FSFE Netherlands will
have another localgroup meeting. Like last few times it will be held
online, so that despite missing our regular physical meeting we keep in
touch. The meeting will be from 20:00 until 21:00 CET on the conference
server. It is usually quite 'gezellig' and so most stay until 22:30,
but you can leave whenever you see fit. The meeting is open for
everybody, and we'll switch to English if not everybody understands
Dutch. To join the meeting please send an email to country coordinator
Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the
meeting link and access code.

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coordinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20210310/f4743170/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list