FSFE Netherlands online get-together on 16th of June

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Thu Jun 10 17:39:56 UTC 2021


[Nederlands]
Op 16 juni zal FSFE Nederland wederom hun online localgroup meeting
hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CEST zijn op de
conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus bleven
de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien. De meeting
is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet iedereen
Nederlands begrijpt. Bij de bijeenkomsten hanteren we de gedragscode
van de FSFE. Stuur om deel te nemen a.u.b. een e-mail naar country
coordinator Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij zal je
de link en toegangscode sturen.

[English]
On the 16th of June, the FSFE Netherlands will have another online
localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until 21:00 CEST on
the conference server. It is usually quite 'gezellig' and so most stay
until 22:30, but you can leave whenever you see fit. The meeting is
open for everybody, and we'll switch to English if not everybody
understands Dutch. At the meetings we abide by the FSFE Code of
Conduct. To join the meeting please send an email to country
coordinator Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send
you the meeting link and access code.

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coordinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20210610/831f0daa/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list