FSFE Netherlands online get-together on 20th of January

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Fri Jan 15 16:12:16 UTC 2021


[Nederlands]
FSFE Nederland online get-together (online)
Op 20 januari zal FSFE Nederland wederom hun localgroup meeting hebben.
Net zoals de vorige keren zal het online worden gehouden, zodat we in
contact kunnen blijven ondanks dat we onze reguliere fysieke
bijeenkomst missen. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CET zijn op
de conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus
bleven de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien. De
meeting is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet
iedereen Nederlands begrijpt. Stuur om deel te nemen a.u.b. een e-mail
naar country coordinator Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org),
hij zal je de link en toegangscode sturen.

[English]
FSFE Netherlands online get-together (online)
On the 20th of Januari the FSFE Netherlands will have another
localgroup meeting. Like last few times it will be held online, so that
despite missing our regular physical meeting we keep in touch. The
meeting will be from 20:00 until 21:00 CET on the conference server. It
is usually quite 'gezellig' and so most stay until 22:30, but you can
leave whenever you see fit. The meeting is open for everybody, and
we'll switch to English if not everybody understands Dutch. To join the
meeting please send an email to country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
and access code.

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coördinator Nederland, Free Software Foundation Europe (FSFE)
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20210115/5de1f6e0/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list