Netherlands online get-together on 25th of November

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Thu Nov 5 06:22:08 UTC 2020


[Nederlands]
Na het succes van de vorige online bijeenkomst is er een nieuwe
ingepland:
Op 25 november zal FSFE Nederland wederom hun localgroup meeting
hebben. Net zoals de vorige keer zal het online worden gehouden, zodat
we in contact kunnen blijven ondanks dat we onze reguliere fysieke
bijeenkomst missen. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CET zijn op
de conference server. De vorige keer was het erg gezellig en dus bleven
de meesten tot 22:30, maar dat is uiteraard optioneel. De meeting is
open voor iedereen. Stuur om deel te nemen a.u.b. een e-mail naar Nico
Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij zal je de link en
toegangscode sturen. We zijn van plan een sneak preview te tonen van de
vertaalde Public Money? Public Code! video voor publicatie.

[English]
After the success of the previous online meeting a new one has been
planned:
On the 25th of November the FSFE Netherlands will have another
localgroup meeting. Like last time it will be held online, so that
despite missing our regular physical meeting we keep in touch. The
meeting will be from 20:00 until 21:00 CET on the conference server.
Last time is was very 'gezellig' and so most stayed until 22:30, but
that is optional of course. The meeting is open for everybody. To join
the meeting please send an email to Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
and access code. We intend to have a sneak preview of the translated
Public Money? Public Code! video before release.

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coordinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20201105/e7966ba7/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list