FSFE Netherlands online get-together on 23rd of December

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Thu Dec 3 18:35:32 UTC 2020


[Nederlands]
Oeps, ik heb een typefout gemaakt. Het moet woensdag 23 december zijn,
niet 25 december.

[English]
Oops, I made a typo.
The Dutch text mentions 25th of December but it should be the 23rd.

On Thu, 2020-12-03 at 19:33 +0100, Nico Rikken wrote:
> [Nederlands]
> Op 25 december zal FSFE Nederland wederom hun localgroup meeting
> hebben. Net zoals de vorige keren zal het online worden gehouden, zodat
> we in contact kunnen blijven ondanks dat we onze reguliere fysieke
> bijeenkomst missen. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CET zijn op
> de conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus
> bleven de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien. De
> meeting is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet
> iedereen Nederlands begrijpt. Stuur om deel te nemen a.u.b. een e-mail
> naar country coordinator Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org),
> hij zal je de link en toegangscode sturen.
> 
> 
> [English]
> On the 23th of December the FSFE Netherlands will have another
> localgroup meeting. Like last few times it will be held online, so that
> despite missing our regular physical meeting we keep in touch. The
> meeting will be from 20:00 until 21:00 CET on the conference server. It
> is usually quite 'gezellig' and so most stay until 22:30, but you can
> leave whenever you see fit. The meeting is open for everybody, and
> we'll switch to English if not everybody understands Dutch. To join the
> meeting please send an email to country coordinator Nico Rikken
> (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
> and access code.
> 
> Groeten,
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20201203/18227155/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list