FSFE ondertekent NL Corona tracing app statement: zegt het voort

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Thu Apr 9 14:05:59 UTC 2020


+++ Netherlands +++

Ook de FSFE heeft het statement https://www.veiligtegencorona.nl/
ondertekend over 10 principes waar een tracing app voor Covid-19
minimaal aan moet voldoen. Met als expliciete verwijzing naar vrije
software:

3. Bewezen betrouwbaar en vanuit expertise.

... De broncode van de applicatie en de overige infrastructuur is
openbaar onder een vrije software licentie, zodat iedereen de werking
van het systeem kan controleren. ...


Persoonlijk ben ik blij dat we de handen ineen hebben kunnen slaan met
andere organisaties voor dit statement. Ik vraag jullie hierbij dit
nieuwsbericht te verspreiden als je achter de boodschap staat:

https://twitter.com/fsfe/status/1248241821882429441
https://mastodon.social/@fsfe/103968871290235247

Of bedank een van de vele ondertekenaars:
@bitsoffreedom @marleenstikker @sheilasitalsing @MarietjeSchaake
@lalalalinder @xotoxot @Consumentenbond @CodeForNL @vfrissen
@nhelberger @jorisvanhoboken @roxanevaniperen @waag @burgerrechten
@OpenStateEU @roeldobbe @sdgrss @brenno


Ik heb geen vergelijkbaar initiatief gevonden in België of Luxemburg,
maar ik houd me aanbevolen.
Eerder deze maand heeft de FSFE zich ook al publiek uitgesproken over
dit onderwerp: https://fsfe.org/news/2020/news-20200402-02.en.html


+++ English +++

The FSFE has also signed the statement 
https://www.veiligtegencorona.nl/ (NL) containing 10 principles a
Covid-19 tracing app should abide by. With an explicit reference to
free software (translated):

3. Proven reliable and from expertise.

... The source code of the application and the other infrastructure is
public under a free software license, so everybody can check the
working of the system. ...


Personally I'm glad we have collaborated with other organizations on
this statement. I request you to spread this news item if you stand by
the message (I know, it might be hard to check without a translation,
sorry):

https://twitter.com/fsfe/status/1248241821882429441
https://mastodon.social/@fsfe/103968871290235247

Or thank some of the many signers:

@bitsoffreedom @marleenstikker @sheilasitalsing @MarietjeSchaake
@lalalalinder @xotoxot @Consumentenbond @CodeForNL @vfrissen
@nhelberger @jorisvanhoboken @roxanevaniperen @waag @burgerrechten
@OpenStateEU @roeldobbe @sdgrss @brenno


I haven't found a comparable alternative in Belgium or Luxembourg, but
I'm interested if there are any.

Earlier this month the FSFE has already published a statement on this
subject: https://fsfe.org/news/2020/news-20200402-02.en.html


Best,
Nico Rikken

NL Country Coordinator
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20200409/cfd91bc0/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list