FSFE-kraam op 2 november in Tilburg bij Open Source Event

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Mon Oct 28 07:02:11 UTC 2019


Beste FSFE-supporter,

Aanstaande zaterdag 2 november zijn we van 12:00 tot 16:00
gerepresenteerd met een FSFE-kraam op het Open Source Event in Tilburg.

In de LocHal Bibliotheek Tilburg wordt voor de vierde keer het Open
Source Evenement gehouden. Dit jaar doen ook alle Labs van de
Bibliotheek mee en is zelfs KunstLoc Brabant betrokken in het
programma.

Ik zal ook een presentatie houden over de praktische uitwerking van de
4 softwarevrijheden.

Locatie: Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg

Hopelijk tot zaterdag!

Groeten,
Nico Rikken
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20191028/91d1a59e/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list