FOSDEM 2018

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Wed Jan 24 08:06:40 CET 2018


Ik kom zelf niet naar FOSDEM, maar word erg blij van de responses op
dit thread. Fijn om te zien dat er zoveel actieve FSFE'ers zijn!

In Nederland ontmoeten we elkaar elke 2 maanden in Utrecht bij de NLLGG
(zie ook FSFE events pagina), mocht je gedurende het jaar mede-FSFE'ers 
willen ontmoeten.

Allemaal veel plezier gewenst in Brussel!

-- 
Nico Rikken
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20180124/8b7dc1b1/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list