FSFE NL update

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Mon Feb 20 20:24:42 CET 2017


Hallo BNL leden,

Hierbij een nodige maar bondige update vanuit Team NL:

Op dit moment zijn we bezig met de lancering van de stemwijzer https://
freedomvote.nl/ voor de Tweede Kamerverkiezingen. Partijen hebben tot
24 februari om hun standpunten in te dienen, zodat we echt live kunnen.
 Verschillende kleinere partijen hebben hun standpunten al ingevuld.

Op 18 maart zullen we met Team NL samenkomen bij de bijeenkomst van de
NLLGG in Utrecht, om kennis te delen, plannen te maken, en werk te
verzetten. Meer details op de wiki: https://wiki.fsfe.org/Events/2017/T
eam%20NL%20meeting%202017-03-18


Vanaf begin 2016 hebben we geëxperimenteerd om de groepscommunicatie op
gang te brengen. XMPP en IRC bleken in de praktijk problemen te geven.
Aan het einde van de zomer bleek Telegram het meest werkbaar, met
Riot.im als back-up. Op die manier hebben we nu dagelijks discussies,
en wordt er veel kennis gedeeld.

Veel van onze teamleden zijn aanwezig geweest bij de FSFE Summit, T-
Dose en FOSDEM, waar we ons promo-materiaal hebben verspreid, kennis
hebben gedeeld, en contacten hebben aangehaald.

Groeten,
Nico Rikken
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20170220/dd8874b7/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list