Zondagmiddag 29 maart in Amersfoort zowel DFD als EFD

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Fri Mar 20 09:02:25 CET 2015


-[ English translation below ]-

Beste FSFE-BNL lezers,

Op 29 maart vieren we zowel Document Vrijheidsdag (Document Freedom Day)
als Onderwijs Vrijheidsdag (Education Freedom Day) met een middag vol
interessante en inspirerende presentaties. Ter afsluiting zullen we voor
degene die willen naar de stad vertrekken om de onderwerpen onder het
genot van een drankje verder te bespreken. We zijn te gast bij Fablab
Amersfoort, een inspirerende omgeving als toonbeeld voor wat
gemotiveerde mensen kunnen bereiken.

Ondertussen staat de eerste spreker al op de lijst: Jos van den Oever
over WebODF, een web-gebaseerde ODF-editor die de toegankelijkheid voor
open standaarden nog verder vergroot.

Meer informatie is te vinden op de Nederlandse Document Freedom Day
website: http://www.documentfreedomday.nl/ Je kan je direct aanmelden
door een e-mail met je volledige naam naar
documentfreedomday-2015 at BasdeLange.com te sturen.

Blijf op de hoogte door de verschillende social media-kanalen van DFDnl
volgen en vergeet niet je kennissen te herinneren aan dit jaarlijkse
evenement.

Tot de 29e!

Nico Rikken


-[ English translation ]-

Dear FSFE-BNL readers,

On the 29th of March we celebrate both Document Freedom Day and
Education Freedom Day with an afternoon full of interesting and
inspiring presentations. Afterwards we will move into town for those
interested to further discuss the subjects with a drink. We will be
guests at Fablab Amersfoort, an inspiring environment as an example of
what motivated people can achieve.

In the meantime the first speaker is already listed: Jos van den Over
about WebODF, a web-based ODF-editor which further increased the
accessibility of open standards.

More information can be found on the Dutch Document Freedom Day website
(in Dutch): http://www.documentfreedomday.nl/ You can register directly
by sending an e-mail with your full name to
documentfreedomday-2015 at BasdeLange.com 

Keep up to date by following the various social media channels of DFDnl
and don't forget to remind your friends about this yearly event.

Nico Rikken

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 213 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20150320/08fa0e34/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list