Belastingdienst en AGPL

Kevin Keijzer the_unconventional at fsfe.org
Wed Apr 29 23:00:14 CEST 2015


Dit was ook mijn eerste gedachte toen ik dit las ja.

Op 29-04-15 om 22:57 schreef Sam Geeraerts:
> Als ze in overtreding zijn, dan lijkt het me wenselijker om hen in de
> eerste plaats te overtuigen om op de juiste manier met vrije software
> om te gaan, dan om hen de software onder niet-vrije voorwaarden aan te
> bieden. Ik hoop dat men er bij iText ook zo over denkt. 


-- 
Met vriendelijke groeten, / With kind regards,


Kevin Keijzer

Free Software Foundation Europe | Education Team
https://fsfe.org/activities/education/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20150429/26ab556b/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list