Fellowshipmeeting

mho mho at fsfe.org
Wed May 7 21:34:42 CEST 2014


Beste FSFE-fellow,

Zaterdag 24 mei 2014 vindt de tweemaandelijkse bijeenkomst van de
NLLGG plaats. Zij organiseren een leuke dag met sprekers uit de vrije
softwarewereld. Wij hebben samen met de NLLGG ook een FSFE
Fellowshipmeeting georganiseerd.

Dit is een uitgelezen kans om irl kennis met elkaar te maken. Het
programma van de NLLGG begint rond 12:00u (de NLLGG ALV rond 11:00u).
Daarna is, in een apart gedeelte, de Fellowshipmeeting.  Deze is niet
uitsluitend voor fellows -- iedereen die vrije software een warm hart
toedraagt is welkom. Iedereen is dus van harte welkom!

Tijdens de Fellowshipmeeting kunnen we makkelijk kennis maken met elkaar
en gelijkgestemden ontmoeten. Daarnaast kun je ontdekken wat de Free
Software Foundation Europe is en doet. Ook zal er ruimte zijn om
eventueel gpg keys uit te wisselen en de komende events en campagnes te
bespreken (zoals Software Freedom Day en CryptoParties).

We hopen je te zien op zaterdag 24 mei!

Landelijke Bijeenkomst NLLGG -> http://www.nllgg.nl/
Zaterdag 24 mei 2014 vanaf 10:00u entree, programma begint om 12:00u!
Kranenburg praktijkonderwijs
Tamboersdijk 9
3582 TZ, Utrecht

Met vriendelijke groet,

Felix Stegerman en Maurice Verheesen
-- 
Country Coordinator Netherlands
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉
e-mail: mho at fsfe.org     █▉█▉█▉
xmpp: mho at jabber.fsfe.org  ▉▉
gsm: +316 51 011 282
wiki: http://wiki.fsfe.org/groups/BNL

     Support the FSFE!
http://fsfe.org/support/?mho

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 380 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20140507/c8866bef/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list