[NL / Translators] Kan iemand eens naar deze vertaalde folder kijken?

Kevin Keijzer the_unconventional at fsfe.org
Sun Jan 26 00:13:57 CET 2014


Hoi Felix,

- Ik ben zelf niet zo'n fan van naamwoorden met hoofdletters in het
Nederlands, al is het niet echt fout natuurlijk. Maar ik vind "Vrije
Software" een beetje over de top overkomen, terwijl ik "Free Software"
in het Engels dan weer totaal niet storend vind.

- De tweede zin zou ik herschrijven als "Veel niet-vrije software is ook
gratis, maar vrije software gaat over vrijheid; niet over geld."

- Ik vind "u heeft" vaak netter overkomen dan "u hebt".

- De laatste twee zinnen van de tweede alinea zou ik samenvoegen met een
komma. (Anders begint de laatste zin met "Maar".)

- "Computer of apparaat" komt wat vreemd over (al snap ik hoe het
vertaald zal zijn). Computers zijn immers ook apparaten, dus dan zou ik
er gewoon "op uw apparaten" of "op uw computers en andere apparaten" van
maken.
"Op uw apparaat" zou ik dan weer niet gebruiken vanwege de associaties
die dat op zou kunnen wekken bij tieners.

- In de vierde alinea mist "de" in "alle vier de vrijheden".

- "Kennis en expertise" is een tautologie.

- Bij Vrijheid 2 zou ik er "zijn of haar" van maken om boze feministen
voor te zijn.

- Het stuk onder de vrijheden zou ik herschrijven als "Alleen als het al
deze vier vrijheden aan iedereen verleent..."

- Bij de derde alinea onder "Over de FSFE" zou ik "Niemand zou ooit
gedwongen moeten worden *om* software te gebruiken..." zetten.
Daarnaast is "gebruikt" in deze context wat vreemd. Lees: "niemand zou
ooit gedwongen moeten worden om software te gebruiken die niet gebruikt
mag worden".

- In de laatste alinea onder "Over de FSFE" moet een komma tussen "te
realiseren" en "zijn er" (twee werkwoorden).

- Bij "Ondersteun Ons Werk" zou ik "ons" en "werk" niet met hoofdletters
beginnen. We zijn immers geen Duitsers. ;)

- Tenslotte zou ik https://fsfe.org/ gebruiken omdat SSL leuk is.


Sorry voor m'n kritiek overigens. Ik bedoel het echt niet onaardig, maar
ik ben vrij strikt (lees: bloedirritant) wanneer het op taal aankomt.
Als ik niet was verbannen uit het onderwijssysteem was ik nu
waarschijnlijk docent Nederlands of Engels geweest. :)


On Sat, 2014-01-25 at 23:44 +0100, Felix C. Stegerman wrote:
> (This email is in Dutch since it concerns a Dutch translation.)
> 
> Hallo,
> 
> Ik heb laatst een Nederlandse vertaling van de tool leaflet gemaakt.
> Kan iemand eens kijken of ik iets over het hoofd heb gezien?  Of dat
> iemand nog commentaar heeft?  Dan kan ik eens informeren of we hem
> officieel kunnen maken (en gedrukt kunnen krijgen).
> 
> https://gist.github.com/obfusk/5ad471befc5f04161a38
> 
> 
> - Felix


-- 
Met vriendelijke groeten, / With kind regards,


Kevin Keijzer

FSFE Edu Team

kevin at quietlife.nl / the_unconventional at fsfe.org

()  against HTML e-mail 
/\  against proprietary attachments
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20140126/2c8c7fa4/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list