deelname T-Dose

Mark Lamers mark at marklamers.nl
Mon Sep 19 18:57:27 CEST 2011


Beste Rob,

Namens de Nederlandse Fellows van de FSFE wil ik gaarne ingaan op jullie
uitnodiging om deel te nemen aan T-Dose op 5 en 6 november 2011
Voorlopig zijn er twee stand medewerkers, ik kom hier nog op terug.


vriendelijke groeten
//ML
-- 
Mark Lamers
email: mark at marklamers.nl
Key fingerprint = 884C F025 C93F D288 BD8D  DA18 749D 2A39 4A7B 2D6A


More information about the FSFE-BNL mailing list