[NL][Translators] Pls translate to DE, FR, ES + others: YaCy PR (release Monday, Nov 28)

spa8blauw spa8blauw at yahoo.co.uk
Sun Nov 27 00:03:20 CET 2011


Dutch translation for YaCy
=============


Web Zoekmachine Van Het Publiek, Voor Het Publiek: YaCy 1.0
Het YaCy project brengt versie 1.0 van haar peer-to-peer Vrije Software
zoekmachine uit.
YaCy gebruikt geen centrale server. In plaats daarvan komen de
zoekresultaten uit een netwerk van momenteel 600 onafhankelijke peers.
In deze opzet van een gedistribueerd netwerk bepaalt geen enkele
entiteit wat er in de resultaten staat, noch in welke volgorde
resultaten getoond worden.

De YaCy zoekmachine draait op de computer van elke gebruiker. Zoektermen
worden gecodeerd voordat ze de computer verlaten.
Dit is anders dan bij conventionele zoekmachines. YaCy is ontworpen met
het oog op de bescherming van de privacy van de gebruikers.
De gebruiker's computer creëert een individuele zoek-index en relevantie
scores, zodat de resultaten in het verloop van tijd beter overeenkomen
met het gewenste resultaat. YaCy vereenvoudigt eveneens het bouwen van
een aangepaste zoek portaal. Het vergt maar enkele klikken. 

"Op het Internet bevat het meeste wat we doen een zoekopdracht. Het is
de essentiele link tussen ons en de informatie die we zoeken.
Voor zo'n vitale functie, kunnen we niet op een paar grote bedrijven
rekenen, terwijl we onze privacy ondermijnen", zegt Michael Christen,
YaCy's projectleider. "YaCy's Vrije zoekmechanisme is de vitale link
tussen Vrije gebruikers en Vrije informatie. YaCy geeft de regie over de
zoekopdrachten terug aan ons, de gebruikers." 

Iedere YaCy gebruiker maakt deel uit van een groot zoeknetwerk. YaCy
wordt al op sites als sciencenet.kit.edu, yacy.geocaching-portal.com, en
fsfe.org gebruikt om binnen de sites een privacy respecterende
zoekfunctie te bieden. Het bevat een peer-to-peer netwerk protocol om
zoekindexen uit te wisselen met andere YaCy zoekmachines.

"We willen van het idee af dat diensten centraal beheerd moeten worden. In plaats daarvan, realiseren we hoe belangrijk het is om onafhankelijk te zijn en om infrastructuur op te zetten dat geen 'single-point-of-failure' heeft," zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de organisatie Free Software Foundation Europe. "In de toekomst zullen zoekmachines zoals YaCy een vitale bouwsteen zijn in de wereld van gedistribueerde peer-to-peer systemen."
 
Iedereen kan de zoekmachine uitproberen op http://search.yacy.net.
Gebruikers kunnen deel gaan uitmaken van YaCy's netwerk door de software op hun eigen computers te installeren. YaCy is Vrije Software, dus kan iedereen het gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren. Het is op dit moment beschikbaar voor GNU/Linux, Windows en MacOS. Het project is ook op zoek naar ontwikkelaars en anderen die willen bijdragen. 

= Links: =
 
 YaCy homepage: http://yacy.net
 
 YaCy zoekportaal: http://search.yacy.net/
 
 Hoe help ik mee?: http://yacy.net/en/Join.html
 
 Free Software Foundation Europe: http://fsfe.org


= Contacten = 

 Michael Christen
 YaCy Project Leider
 Tel. +49 177 6424235
 Email: mc at yacy.net
 
 Karsten Gerloff
 Voorzitter, Free Software Foundation Europe
 Tel. +49 176 9690 4298
 Email: gerloff at fsfeurope.org
 
> Web Search By The People, For The People: YaCy 1.0
>
> The YaCy project is releasing version 1.0 of its peer-to-peer Free
> Software search engine. The software takes a radically new approach to
> search. YaCy does not use a central server. Instead, its search
> results come from a network of currently over 600 independent
> peers. In such a distributed network, no single entity decides what
> gets listed, or in which order results appear.
>
> The YaCy search engine runs on each user's own computer. Search terms
> are encrypted before they leave the user and the user's
> computer. Different from conventional search engines, YaCy is designed
> to protect users' privacy. A user's computer creates its individual
> search indexes and rankings, so that results better match what the
> user is looking for over time. YaCy also makes it easy to create a
> customised search portal with a few clicks.
>
> "Most of what we do on the Internet involves search. It's the vital
> link between us and the information we're looking for. For such an
> essential function, we cannot rely on a few large companies, and
> compromise our privacy in the process," says Michael Christen, YaCy's
> project leader. "YaCy's free search is the vital link between free
> users and free information. YaCy hands control over search back to us,
> the users."
>
> Each YaCy user is part of a large search network. YaCy is already in
> use on websites such as sciencenet.kit.edu,
> yacy.geocaching-portal.com, or fsfe.org, to provide a site-wide search
> function that respect users' privacy. It contains a peer-to-peer
> network protocol to exchange search indexes with other YaCy search
> engines.
>
> "We are moving away from the idea that services need to be centrally
> controlled. Instead, we are realising how important it is to be
> independent, and to create infrastructure that doesn't have a single
> point of failure," says Karsten Gerloff, President of the Free
> Software Foundation Europe. "In the future world of distributed,
> peer-to-peer systems, Free Software search engines like YaCy are a
> vital building block."
>
> Everyone can try out the search engine at
> http://search.yacy.net. Users can become part of YaCy's network by
> installing the software on their own computers. YaCy is Free Software,
> so anyone can use, study, share and improve it. It is currently
> available for GNU/Linux, Windows and MacOS. The project is also
> looking for developers and other contributors.
>
>
>
> = Links: =
>  
>  YaCy homepage: http://yacy.net
>  
>  YaCy search portal: http://search.yacy.net/
>  
>  How to contribute: http://yacy.net/en/Join.html
>  
>  Free Software Foundation Europe: http://fsfe.org
>
>
> = Contacts = 
>
> Michael Christen
> YaCy Project Leader
> Tel. +49 177 6424235
> Email: mc at yacy.net
> 
> Karsten Gerloff
> President, Free Software Foundation Europe
> Tel. +49 176 9690 4298
> Email: gerloff at fsfeurope.org
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Translators mailing list
> Translators at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20111127/a3f94f0a/attachment.html>


More information about the FSFE-BNL mailing list