weer een vertaling

Mark Lamers sandwitch at fsfe.org
Mon Nov 7 22:23:49 CET 2011


Beste mensen,

Bijgevoegd mijn eerste aanzet tot een vertaling, ik zou het op prijs
stellen als jullie hier naar willen kijken. Deze pagina is wat mij
betreft gerelateerd aan de onderwijs pagina. Vandaar dat een vertaling
mij noodzakelijk lijkt.

attached 'argumentation.nl.xhtml'


-- 
Mark Lamers
email: sandwitch at fsfe.org 
pubkey 266A0761
Key fingerprint = C5CC AAA8 6302 FD5F 319F  7158 AE4D 0901 266A 0761
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: argumentation.nl.xhtml
Type: application/xhtml+xml
Size: 5837 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20111107/3d9dd0fd/attachment-0001.xhtml>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20111107/3d9dd0fd/attachment-0001.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list