FSFE needs your help to make a progress in the PDFreaderscampaign!

Martijn Brekhof m.brekhof at gmail.com
Mon May 2 19:22:20 CEST 2011


Hey hey,

Lijkt me een goed plan om eens samen te komen.
Ik heb alleen gemerkt dat het ERG lastig is om de mensen hier bij elkaar te
krijgen.
Pasta eten bij Mark lijkt me geweldig (als dat aanbod nog steeds geldt).
Antwerpen of Roosendaal is wellicht een betere centrale plek? ;).

Ik ben zelf niet zo enthousiast over de PDF campagne om precies de reden die
Sam aandraagt. Juist de manier waarop we vrije software willen promoten is
iets waar ik tijdens een bijeenkomst over wil discussieren. De bijeenkomst
op FOSDEM was te algemeen hiervoor en dit kwam helaas niet aan de orde.

Bij de afgelopen FOSS-training waren een hoop organisaties aanwezig die FOSS
promoten op de een of andere manier. Daar werd duidelijk dat er erg veel
behoefte is aan dergelijke meetings waarbij alle partijen aanwezig zijn en
gesproken wordt over hoe de krachten te bundelen. Het initiatief voor deze
meeting kwam van Jan Stedehouder en wordt waarschijnlijk volgend jaar weer
georganiseerd. Dit is natuurlijk prima, maar wellicht dat we als FSFE-NL
hier ons steentje bij kunnen dragen qua organisatie en aanwezigheid.

De voorzitter van LPI Nederland heeft aangegeven graag samen te willen
werken met ons. Ik denk dat we hier veel baat bij kunnen hebben aangezien
zij erg veel ervaring hebben. Ze hebben bijvoorbeeld ERG veel bereikt mbt
het gebruik van OSS in het onderwijs.

Met andere woorden ik wil eigenlijk een hoop bespreken tijdens een
bijeenkomst dus het zou leuk zijn als we dat binnenkort voor elkaar kunnen
krijgen. Helaas kan ik er bij de NLUUG niet bij zijn......

grt,
Martijn


2011/4/25 Jelle Hermsen <jelle at fsfe.org>

> Hey iedereen,
> Ik ben het erg met Sam eens. Positieve stimulatie lijkt mij een zinniger
> aanpak. Als je iemand die je van je punt wil overtuigen eerst verteld dat ze
> iets fout doen dan komt je punt maar zelden over. Zie ook mijn blogpost over
> dat onderwerp: http://blogs.fsfe.org<http://blogs.fsfe.org/jelle/2010/10/31/advocacy-doesnt-work-if-you-tell-someone-theyre-wrong/>

*Btw the wiki-page we are currently using*
> /jelle/2010/10/31/advocacy-doesnt-work-if-you-tell-someone-theyre-wrong/<http://blogs.fsfe.org/jelle/2010/10/31/advocacy-doesnt-work-if-you-tell-someone-theyre-wrong/>


> Desalniettemin heb ik wel meegewerkt aan de pdfreadersd campagne en een
> deel van de website, en de brief aan de "overtreders" vertaald en verstuurd.
> Ik wil ook graag wel meer doen om deze campagne te stimuleren.
> Ik heb nog ergens een database liggen met een tabel waarin alle websites
> van alle Nederlandse gemeentes staan. Wellicht een idee om die
> geautomatiseerd, via bv bots of een flinke batch aan searchqueries te
> doorzoeken op bijvoorbeeld Adobe. Ik zou wel in relatief korte tijd een
> scriptje in elkaar kunnen hacken die dit doet.
> Misschien kunnen we daarnaast kijken of we de brief die ik destijds aan de
> overtreders heb gestuurd wat kunnen aanpassen zodat hij enerzijds meer op de
> BNL situatie is toegespitst en anderzijds wellicht een iets vriendelijker,
> wellicht meer adviserender/coöperatieve toon heeft.
>
> Ik heb de afgelopen weken weinig tijd gehad voor de FSFE, want ik ben
> hoofdverzorgende van een prachtig, maar ook tijdrovend meisje van 12 weken.
> Desalniettemin lijkt het me erg leuk om een gemeenschappelijk project te
> hebben om onze tanden in te zetten en wat dat betreft lijkt de pdfreaders
> campagne me een goede!
>
> Cheers,
> Jelle
> -----Original Message-----
> From: Sam Geeraerts <samgee at elmundolibre.be>
> Sender: fsfe-bnl-bounces at fsfeurope.org
> Date: Mon, 25 Apr 2011 11:37:20
> To: <fsfe-bnl at fsfeurope.org>
> Cc: <coordinators at lists.fsfe.org>; <mk at fsfe.org>
> Subject: Re: FSFE needs your help to make a progress in the PDFreaders
>        campaign!
>
> Mark Lamers wrote:
> > Beste mede Fellows,
> >
> > Jullie hebben allemaal onderstaande email ontvangen neem ik aan. Ik hoop
> > dat er een aantal onder jullie zijn die hier mee aan de slag willen. Ik
> > ga i.e.g in het komende lange warme weekend kijken of ik het stappenplan
> > kan vertalen naar nuchter Hollands.
>
> Ik zal het Belgische lijstje eens wat nader bekijken.
>
> > Lijkt me leuk om deze gelegenheid
> > aan te grijpen voor een ontmoeting van ons.
>
> Het zal voor mij nogal ver zijn, vermoed ik. En de NMBS doet nogal
> lullig over treinkaartjes naar het buitenland, heb ik gemerkt.
>
> > Misschien is een van de
> > dutch fellows bereid om een verhaaltje te houden over de pdf campagne.
> > Misschien kan ik wat uitfilteren uit de website.
>
> Is er binnen de campagne al eens nagedacht over positieve stimulatie?
> Cru gezegd komt het er nu op neer dat we de instanties wijzen op iets
> dat zij niet echt als een probleem ervaren en de enige winst die ze er
> uit halen als ze de aanpassing doen is dat die irritante FSFE-jongens
> stoppen met zagen. Mijn initiële idee is een webpagina per land waarop
> de instanties die de aanpassing al gedaan hebben met behulp van een mooi
> lijstje geprezen worden voor hun inspanning. Maar overheidsinstanties
> hebben weinig of geen reclame nodig, dus ik weet niet of zoiets een
> extra stimulans zou zijn.
>
> Ik heb nog geen andere (nuttige) ideeën hiervoor kunnen bedenken.
> Misschien iets voor een brainstorm-sessie tijdens de bijeenkomst?
> _______________________________________________
> FSFE-BNL mailing list
> FSFE-BNL at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> _______________________________________________
> FSFE-BNL mailing list
> FSFE-BNL at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20110502/b1f8a78b/attachment-0001.htm>


More information about the FSFE-BNL mailing list