FOSS Training

Mark Lamers mark at marklamers.nl
Fri Mar 25 20:52:08 CET 2011


On Fri, Mar 25, 2011 at 10:39:37AM +0100, Martijn Brekhof wrote:
> Hoi FSFE-BNL-ers,
> 
> Volgende week zaterdag wordt er een training PR & Communicatie voor
> FOSS-organisaties georganiseerd
> door Jan Stedehouder

    Helaas kan ik er niet bij zijn. Doe de groeten aan Jeroen Baten van
    mij.
    Veel pezier en succes voor alle die gaan.

    \\ML
-- 
Mark Lamers
email: mark at marklamers.nl
Key fingerprint = 884C F025 C93F D288 BD8D  DA18 749D 2A39 4A7B 2D6A


More information about the FSFE-BNL mailing list