FOSS Training

Martijn Brekhof m.brekhof at gmail.com
Fri Mar 25 10:39:37 CET 2011


Hoi FSFE-BNL-ers,

Volgende week zaterdag wordt er een training PR & Communicatie voor
FOSS-organisaties georganiseerd
door Jan Stedehouder
(http://www.janstedehouder.nl/2011/02/09/datum-en-locatie-training-pr-communicatie-foss-organisaties-bekend/).

Het conceptprogramma is inmiddels bekend en ziet er nu als volgt uit:

Tijd  Onderdeel    Inleider
09:30  Inloop
10:00  Opening Jan Stedehouder/Emiel Brok
10:30  Design & Delivery    Fabrice Mous
11:30  Evenementenorganisatie Jeroen Baten
12.30  Lunch
13:00  Sponsoring   Bert Boerland
14:00  Social media  Erik Boele (onder voorbehoud)
15:00  Synergie    Arjen Kamphuis (onder voorbehoud)/ Jan Stedehouder
16:00  Afsluiting

De locatie is AT Computing, Burg. Verderlaan 13, 3544 AD Utrecht
(http://www.atcomputing.nl/Contact/Route/Utrecht/index.php)

Ik ga er in ieder geval heen. Wellicht dat er meer fellows zijn die
willen komen.
Laat dat dan snel even weten.

grt,
Martijn


More information about the FSFE-BNL mailing list