tax-deductible donations probably not feasible in Belgium

Sam Geeraerts samgee at fsfe.org
Fri Jul 15 20:13:11 CEST 2011


Jelle Hermsen wrote:
> dat de vereniging of instelling uit een andere 
> lidstaat gelijkwaardig is aan een in hetzelfde artikel bedoelde 
> Belgische vereniging of instelling

Doesn't this mean that the organization must be equivalent to an already 
existing Belgian organization?

> #   instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben;

I think FSFE can fall in this category. Exerpt from document 52K2238001 
about the law concerning sustainable development (found at [1]):

"duurzame ontwikkeling: die ontwikkeling die voorziet in
de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor
toekomstige generaties de mogelijkheden in het gedrang te
brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Haar verwe-
zenlijking vergt een veranderingsproces waarin het gebruik
van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de
gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele
veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als
huidige behoeften;"

In English: sustainable development is development that provides for the 
needs of the current generation without endangering the potential for 
future generations to provide for their own needs.

Striving to make sure that tools and data are and remain free for 
current and future generations is our ever more digital world seems like 
promoting sustainable digital development to me.

[1] 
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=52&dossierID=2238


More information about the FSFE-BNL mailing list