pdfreaders campaign

Mark Lamers mark at marklamers.nl
Sun Jul 10 22:20:20 CEST 2011


De bestanden staan op etherpad, als er nog mensen toegevoegd willen worden tot deze groep hoor ik het wel.
Viel me op dat we inloggen over http. Ook toen ik force ssl aanvinkte is dat een bugje of een pebkac? Als we Matthias mee laten discusieren over de inhoud van deze brief/mail kunnen we misschien beter in het engels discusieren?

Fijne vakantie


The files are on the etherpad. Let' s discuss this in English so Matthias and others can join us. This is a letter from the FSFE.

Martijn points out that with this text the emphasis  is on advertising non-free software. He suggests that should be: "recommending just one piece of software, and suggesting no alternatives."

Have a nice summer!  

----- Original message -----
> On Sun, Jul 10, 2011 at 08:10:19PM +0200, Martijn Brekhof wrote:
> > Hoi,
> > 
> > Jelle Hermsen heeft destijds op etherpad wat voor de FSFE-BNL
> > ingericht. Het lijkt mij handig om de latex tekst daarop te zetten
> > zodat we allemaal makkelijk mee kunnen editen.
> > 
> > [1]http://bnl.etherpad.fsfe.org/ 
>           ik ga eens studeren hoe dat werkt.
> > 
> > Hier alvast wat discussiepunten:
> > 
> > In de eerste alinea ligt de nadruk op reclame maken voor niet vrije
> > software.
> > Ik denk dat dit de verkeerde insteek is.
> > Ik denk dat de essentie is dat een website maar 1 product aanprijst en
> > niet ook de
> > alternatieven noemt. Het gaat om een pdfreader en daar zijn er meerdere
> > van.
> > Het gaat hier in mijn ogen om keuzevrijheid en ik denk dat we ons
> > voordeel doen om
> > de brief daarop te richten.
> > Zoals bij mij de brief nu overkomt is eigenlijk zoals een sales van
> > product A dat zou doen.
> > Koop mijn product want product X blah blah blah dus vervang product X
> > door product A.
> > Door het op neutraal terrein te houden
> > en een optie aan te bieden om het probleem te verbeteren denk ik dat we
> > meer draagvlak
> > cre�eren dan door direct op wel/niet vrije software te hameren.
> > Ik zou dus ook niet over (in onze ogen) negatieve zaken van commerci�le
> > software spreken.
> > 
> > Ik zou het woord "onvrij" vervangen door "niet vrij". Onvrij wordt bij
> > mij weten in NL nauwelijks gebruikt.
> > 
> > groetjes,
> > 
> 
>         Prima kritiek heren, deze tekst komt van de website en was
>         waarschijnlijk met babelfish of google vertaald. Ik vin jullie
>         argumenten terecht.
>         Dus met zijn allen op etherpad eraan werken heeft ook mijn voorkeur!
>         \\ML
> 
> - 
> Mark Lamers
> email: mark at marklamers.nl
> Key fingerprint = 884C F025 C93F D288 BD8D   DA18 749D 2A39 4A7B 2D6A
> _______________________________________________
> FSFE-BNL mailing list
> FSFE-BNL at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20110710/5e2035df/attachment-0001.htm>


More information about the FSFE-BNL mailing list