Verslag Fosdem

Mark Lamers mark at marklamers.nl
Sat Feb 19 16:11:57 CET 2011


-- 
Mark Lamers
email: mark at marklamers.nl
Key fingerprint = 884C F025 C93F D288 BD8D DA18 749D 2A39 4A7B 2D6A
-------------- next part --------------
Gesprek met Karsten en Matthias en onze club:
Aanwezig Rainer Kersten 'medewerker fsfe-office', Matthias Kirschner 'fsfe coordinator', Karsten Gerloff 'president', Reinhard M?ller 'financial officer' en de fellows Martijn Brekhof, Maurice Verheesen, Jelle de Jong ,Peter Wagemans en Mark Lamers.
Meeste is al beschreven door Martijn (thx).
Wat ik nog wil benadrukken:

  - de ANBI is aangevraagd door Reinhard. Na succesvolle aanmelding komt de
   FSFE tussen de andere organisaties te staan op de website van de
   belastingdienst 

  - Taken die er voorlopig liggen voor ons, vertalen documentatie,
   organiseren eigen (thema) bijeenkomsten, bemannen fsfe booth op
   Nederlands talige bijeenkomsten. 

  - Matthias adviseerde ons om samen te werken met onze Belgische vrienden.
   We kunnen de wiki delen, kopje zou dan Nederlands kunnen zijn ipv
   Nederland, samenwerken met het organiseren van Nederlands talige
   bijeenkomsten. Hij benadrukte dat we wel apparte groepen moeten blijven.

  - Ann barcomb wil contact met de bnl. Zij is op zoek naar een spreker voor
   opendocumentsday (5 maart) Misschien iets voor Jelle de Jong. Heb haar
   een mail gestuurd met het verzoek ons te laten weten wat ze nodig heeft.


Gesprek met Belgen:
Aanwezig: Rami Adrien, Sylvain Dennis, Viktor Horvath, Nicoulas at fsfe.org
(Belgian Buro)

Rami en Sylvain willen graag fsfe "representative" worden . Lezingen houden over
Free Software op scholen. Tevens werken ze aan een open school project

Geadviseerd om te "subscriben" op de mailinglist (frans en Nederlands talig)
benadrukt dat men niet op als FSFE "representative" kan spreken. Men zal eerst
voldoende ervaring op moeten doen binnen de FSFE.

Verder zal ik info verzamelen over opensource projecten in Nederland
betreffende scholen en opensource en hun in contact brengen met deze groepen.
Tot nu toe heb ik de volgende informatie gevonden:
https://noiv.nl
http://freeknowledge.eu/
http://www.trendmatcher.nl/2010/11/hackers-moeten-open-source-in-nederland.html
http://www.leren.nl/rubriek/onderwijs/ICT_en_onderwijs/tools/oss_onderwijs/ 

Als jullie mij kunnen helpen in een bepaalde richting dan zou dat welkom zijn.
Ik speel de info dan wel weer door. 


tot zover voorlopig.

Ik zie jullie input weer graag tegemoet!

\\ML
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20110219/6b2c2d64/attachment-0001.pgp 


More information about the FSFE-BNL mailing list