Lezing Richard Stallman

Mark Lamers mark at marklamers.nl
Sat Feb 19 13:24:03 CET 2011


On Sat, Feb 19, 2011 at 12:08:54PM +0100, Jan Vlug wrote:
> Hallo allemaal,
> 
> Gaat er iemand van jullie naar de lezing van Richard Stallman in Delft:
> http://www.theiet.org/local/emea/europe/benelux/
> 
> Dan zou ik het leuk vinden om je even te ontmoeten.
> 
> Groet,
> Jan.

Ik ga me inschrijven, ik moet nog wel wat regelen voor de jongste, dus onder
voorbehoud.

-- 
Mark Lamers
email: mark at marklamers.nl
Key fingerprint = 884C F025 C93F D288 BD8D  DA18 749D 2A39 4A7B 2D6A
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20110219/5ab82402/attachment.pgp 


More information about the FSFE-BNL mailing list