ideeën

Mark Lamers mark at marklamers.nl
Fri Feb 18 21:28:02 CET 2011


On Fri, Feb 18, 2011 at 10:38:03AM +0100, Martijn Brekhof wrote:
> Hoi,
> 
> Het is alweer bijna 2 weken geleden. Maar op FOSDEM hebben we
> eindelijk de FSFE-NL meeting gehad.
> Was een meeting met een behoorlijk aantal mensen en van NL waren Mark
> Lamers, Jelle de Jong,
> Maurice Verheesen en ik (Martijn Brekhof) aanwezig. Er was trouwens
> nog een NL-er bij, ik ben z'n naam echter
> vergeten en heb hem verder ook niet meer gesproken.

Ik denk dat dat Peter Wagemans is. Ik hoop dat hij sinds twee weken op deze
mailinglist aangemeld is. Indien niet heb ik zijn  email adres. Peter heeft het
ANBI verhaal uitgezocht met de belastingen, en ik moet eerlijk toegeven dat hij
het beter gedaan had dan ik :) 

> 2011/1/23 Jelle Hermsen <jelle at fsfe.org>:
> > Hey iedereen,
> > Zoals beloofd stuur zijn hier mijn ideeën voor FSFE in de Benelux.
> >
> > Allereerst herhaal ik even Martijns punten, aangezien ik die volgaarne
> > wil onderstrepen:
> >> * Wie zijn we, wat willen we?
> 
> Tja, vooralsnog een clubje dat zich wel wil inzetten maar nog geen
> idee heeft hoe of wat.....

Ik heb uit de mond van Jelle de Jong wel wat ideeen gehoord, kom ik op terug.
Trouwens hoe ging het LPI examen Jelle?

> 
> >> * Wat verwacht FSFE van ons?
> 
> Enthousiasme, lol, nieuwe fellows opvangen, open houding, FSFE
> zichtbaar maken/houden, ....
> 

Hier overtref je de uitspraken van Matthias en Karsten, maar daar zal je mij
niet over horen klagen Martijn, klikt fantastisch.

> >> * Welke taken zijn er, moeten er komen, en wie pakt ze op?
> 
> Vertalen van het engelse materiaal.
> 

Jelle H was hier al heel duidelijk over. Matthias en Karsten onderstreepten dit
alleen maar. Ik denk dat we moeten kijken wat we hier in kunnen betekenen.

> Meetings organiseren. Een tip die werd geopperd was om niet zomaar een
> meeting te houden maar
> werkelijk iets te doen. Voorbeelden die zijn genoemd: presentaties
> (kan heel klein), bespreking/plannen van acties.

Als we beginnen bij onze eigen interesses en kijken wat we elkaar te vertellen
hebben, dan denk ik dat we al heel wat van elkaar kunnen leren. Ik zou kunnen
vragen of Jeroen Baten (collaga van mij , opensource evangelist en medewerker
Linuxmagazine (NL) en nog veel meer, hij is ondermeer organisator van T-Dose)
een spreekbeurt wil houden of Enterprise en OpenSource. Jelle de Jong leek me
ook heel enthousiast bij het idee van spreekbeurten

> 
> Inrichten van een centrale plek waar info over FSFE-BNL te vinden is.

Rainer heeft dit al voldoende geadresseerd. In principe lijkt de wiki
afdoende. Ik had het idee dat Jelle de Jong hier expliciete ideeen over heeft. 
 
> Nog geen expliciete rolverdeling naast de coordinator. Rolverdeling
> zal op natuurlijke wijze ontstaan
> op basis van activiteit. Soms wel coordinatie nodig en Mark Lamers zal
> dat op zich nemen.

Ik denk dat dat vanzelf komt. Als we elkaar mogen aanspreken en een weigering
niet zien als iets negatiefs dan kristaliseerd dit zich naar mijn mening
vanzelf uit. 

> >> * Welke conferenties/congressen in NL (of elders) zullen we sieren
> >> met
> >>   onze aanwezigheid.
> Niet besproken. Weet iemand trouwens of er ergens een agenda (online)
> wordt bijgehouden mbt ICT conferenties?

Is dat niet iets waar wij mee kunnen beginnen? Dan wel een mirrortje op de
wiki zetten? Als we onze zusterorganisaties uitnodigen via ons de publiciteit
te zoeken?

> Binnenkort document freedomday ook in NL: http://documentfreedomday.nl/
> Dat is op woensdag 30 maart. Ik weet niet of het mogelijk is om daar
> een booth neer te zetten.
> Moeten we denk ik Bas de Lange voor contacten.... (Zit hij niet ook op
> deze mailing-list? ).

Ik wil van het weekend wel kijken of ik hem kan bereiken, tevens heb ik via
Karsten gehoord dat een dame uit Den Haag op zoek was naar een spreekbeurt, any
takers? Vraag is wat kunnen wij bieden?

> Zijn er vervolgens ook fellows die beschikbaar zijn om daar een booth te runnen?
> Ik zal proberen om er aanwezig te zijn. Ik kan echter niets beloven.
> (Sales van AT Computing zit een beetje in de weg en probeert me met
> alle macht daar van weg te houden).
> 
> Op 12 mei is er de NLUUG voorjaarsconferentie. Ik kan dan niet :(.

Ik denk dat dat mij wel lukt, wel graag een beetje aanspraak en gezelligheid
erbij :)

> 
> >
> > Als ik denk aan de ontwikkeling van een sterk FSFE in de Benelux dan
> > denk ik allereerst aan de volgende 3 punten:
> > 1) Centraal punt van contact met het FSFE Team
> 
> Dat is nu officieel Mark Lamers.

/me bows for all the fellows

> 
> >
> > 2) Centrale plek om plannen, afspraken, events, agenda's e.d. neer te
> > zetten:
> 
> Moet er inderdaad komen. Ik wil voorstellen om bij Soleus
> (https://soleus.nu/) een VPS te huren
> en daar dan Drupal op te zetten. Past goed bij de filosofie. Server
> huren kost 2.50 per maand (30 euro per jaar).

Zie boven in principe is dit de wiki tot nader order.

> 
> @ML Kunnen we wellicht daar financiering voor krijgen via FSFE?

Ook al solved by "Rainer the Magican"

> 
> Mocht dat niet kunnen of lastig zijn kunnen we soleus vragen ons
> hierin te sponsoren. Als dat ook niet
> lukt dan kan ik hier bij AT Computing wel iets opzetten.

Ik denk dat wij wel goed zijn voor 5 a 10 duizend euro sponsering, maar eerst
wat te vertellen :)

> 
> >
> > 3) Opvangen van nieuwe fellows in de BNL die actief willen worden:
> 
> Dit is besproken en als ik me goed herinner zal Mark op de hoogte
> worden gebracht
> van nieuwe aanwinsten.

Klopt Matthias houd mij op de hoogte.
> 
> >
> >
> > Ik vind bovenstaande de belangrijkste globale punten. Daarnaast heb ik
> > natuurlijk nog andere dingen die ik belangrijk vind zoals het verzorgen
> > van de vertalingen van de websites en persberichten e.d. Ik heb gemerkt
> > dat dit voor 1 persoon best een flinke kluif is. Ik heb veel waardering
> > voor Rolf die dit een hele tijd in z'n eentje heeft gedaan
> > (http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=5 ). Wellicht is het
> > handig dat mensen die daar interesse in hebben, ook lid worden van de
> > translators mailinglist. Als er dan weer een nieuwsbrief of persbericht
> > snel vertaald moet dan kunnen we kijken wie er op zo'n moment het meeste
> > tijd heeft.
> 
> Ik heb me inmiddels aangemeld.

> 
> >
> > Over persberichten gesproken. Het lijkt me zinnig als we - zodra we daar
> > klaar voor zijn - ook hier de pers op gaan zoeken. In eerste instantie
> > zou het nuttig zijn als we alle (vertaalde) persberichten van de FSFE
> > ook hier gaan verspreiden onder de verscheidene bladen/kranten/websites.
> > Te zijner tijd kan dan ook iemand in de BNL de pers actief kan gaan
> > opzoeken, maar we moeten dat natuurlijk niet doen voordat we de boel
> > hier goed en wel van de grond hebben :).
> > Ondertussen heb ik al geregeld dat ik een gastcolumn kan krijgen op
> > websonic.nl over de fsfe en free software in het algemeen. Een goede
> > plek om mensen die hier normaal niet over lezen te bereiken.
> > Mijn vrouw is journalist, dus voor hulp en tips (en contacten) kan ik
> > daar handig gebruik van maken.
> 
> Ik had hier persoonlijk wat zorgen over omdat ik bang ben dat als je eenmaal
> gaat schrijven alszijnde fellow, de FSFE-NL als officieel orgaan wordt gezien.
> Ik had moeite om tijdens de vergadering mijn zorgen in het engels te verwoorden.
> Dus weet niet of het nu helemaal begrepen werd.
> Maar het antwoord was dat als je onder je eigen naam schrijft er weinig
> gevaar is dat de FSFE-NL of FSFE daarmee geassocieerd wordt.
> Advies was dus om onder eigen naam te schrijven en bijvoorbeeld bij
> het afsluitend stuk
> alleen te vermelden dat je ook lid bent van de FSFE.

Officieel standpunt is als volgt: 

Wij zijn Fellows van de FSFE. dat moet je letterlijk nemen. We praten dus niet
namens de FSFE. We kunnen dat uiteraard wel doen met de FSFE. Indien wij hier
wat opbouwen dan kan het prima zijn dat sommige onder ons daadwerkelijk
spokesman vande FSFE worden. Nu moeten we vooral goede ambassadeurs zijn.
Explicite meningen behalve de onze prive meningen komen voorlopig vande FSFE. Dit is vooral om
ons de tijd te geven ons in de materie te verdiepen. 

Indien we onze mening sluiten aan de buiten wereld is hetr belangrijk om ons
enthousiasme en geestdrift voor free software naar buiten te brengen. Indien
partijen een mening vande FSFE willen zijn wij de aangewezen personen om dat te
regelen.`


> 
> Alles wat onder de naam FSFE wordt gepubliceerd wordt eerst uitvoerig
> gereviewed.
> Ik neem aan dat het doorzetten van officiele persberichten wel zo
> doorgezet kunnen worden
> naar nederlandse media. Zitten we alleen met het verifieren van de vertaling ;).
> 
> Zo dat was het geloof ik....
> 

Was wel heel wat hoor Martijn, het beantwoorden duurde al een half uur. Ik
wilde jullie al op de hoogte brengen van Fosdem en de resultaten en dat ga ik
ook nog doen. Ik doe dat dit weekend (tot nu toe te druk geweest). Ik moest
alleen even reageren op deze positieve mail van Martijn!


Mark


More information about the FSFE-BNL mailing list