ideeën

Karsten Gerloff gerloff at fsfeurope.org
Wed Feb 2 20:04:43 CET 2011


Hej,

On Wed, Feb 02, 2011 at 06:43:48PM +0100, Mark Lamers wrote:
> Dan lijkt zaterdag middag mij een goede optie.
> @karsten how about Saterday lunchtime?

great that we'll be able to meet at FOSDEM!

The timing might need a bit of work though. I have meetings on
Saturday 12-13, and Sunday 13-15.

I might be able to move the Saturday meeting. I'll check.

Best regards,
Karsten
> 
> ----- Original message -----
> > Hey folks!
> >
> > Dit zijn de tijden die mij schikken:
> > Zaterdag middag : 13:30 - 1500u (eventueel vanaf 12:30u)
> > Zondag : 10:00 - 11:00u en 13:00 - 14:00u
> >
> > Gr. Maurice
> >
> > Op 2 februari 2011 11:57 heeft Martijn Brekhof <m.brekhof at gmail.com>
> > het volgende geschreven:
> > > Hoi,
> > >
> > > Wanneer zullen we afspreken op FOSDEM?
> > > Zaterdagmiddag van 12:30 - 14:00 uur en zondagmiddag 13:00 - 15:00 uur
> > > heb ik nix gepland.
> > >
> > > grt,
> > > Martijn
> > >
> > > 2011/1/23 Jelle Hermsen <jelle at fsfe.org>:
> > > > Hey iedereen,
> > > > Zoals beloofd stuur zijn hier mijn ideeën voor FSFE in de Benelux.
> > > >
> > > > Allereerst herhaal ik even Martijns punten, aangezien ik die
> > > > volgaarne wil onderstrepen:
> > > > > * Wie zijn we, wat willen we?
> > > > > * Wat verwacht FSFE van ons?
> > > > > * Welke taken zijn er, moeten er komen, en wie pakt ze op?
> > > > > * Welke conferenties/congressen in NL (of elders) zullen we sieren
> > > > > met
> > > > >   onze aanwezigheid.
> > > >
> > > > Als ik denk aan de ontwikkeling van een sterk FSFE in de Benelux dan
> > > > denk ik allereerst aan de volgende 3 punten:
> > > > 1) Centraal punt van contact met het FSFE Team (zie:
> > > > http://www.fsfe.org/about/team.en.html ), zodat we alles netjes
> > > > kunnen coördineren en we ook 1 iemand hebben die op de hoogte is van
> > > > de activiteiten/acties/plannen van de BNL-leden. We hebben hier
> > > > natuurlijk ML voor, en ik stel voor dat hij dit voor de hele BNL
> > > > doet. Als we verder groeien is het wellicht een idee om een soort
> > > > core-team op te richten, maar ik wil niet op de zaken vooruit lopen.
> > > >
> > > > 2) Centrale plek om plannen, afspraken, events, agenda's e.d. neer te
> > > > zetten:
> > > > Ik vind het zelf vervelend om de search functie van Evolution te
> > > > gebruiken en doe het eigenlijk vaker dan me lief is :). Wellicht is
> > > > het daarom een idee om hier een wiki-pagina of iets dergelijks voor
> > > > in te richten. Nu hebben we nog niet veel concrete plannen voor dit
> > > > jaar, maar zodra we die wel hebben lijkt het me zinnig als we die
> > > > makkelijk kunnen vinden, en zo nieuwe mensen ook eenvoudig erop
> > > > kunnen inhaken. Hoe we dit precies inrichten laat ik in het midden,
> > > > maar het lijkt me heel nuttig als we alle specifieke FSFE-BNL info
> > > > op 1 plek kunnen vinden en bijhouden.
> > > >
> > > > 3) Opvangen van nieuwe fellows in de BNL die actief willen worden:
> > > > Ik meen me te herinneren dat ik kon aanvinken of ik ook actief wou
> > > > worden toen ik lid werd. Ik weet niet precies waar die informatie
> > > > heen gaat, maar het lijkt me belangrijk dat die enthousiastelingen
> > > > zo snel mogelijk gemaild worden en voorgesteld aan de rest, en ook
> > > > bekend raken met de mailinglist, wat onze plannen zijn e.d.
> > > > Op het moment dat we het vorige punt hebben uitgevoerd dan kunnen we
> > > > nieuwelingen ook snel op de hoogte stellen van wat we doen en willen
> > > > gaan doen.
> > > >
> > > >
> > > > Ik vind bovenstaande de belangrijkste globale punten. Daarnaast heb
> > > > ik natuurlijk nog andere dingen die ik belangrijk vind zoals het
> > > > verzorgen van de vertalingen van de websites en persberichten e.d.
> > > > Ik heb gemerkt dat dit voor 1 persoon best een flinke kluif is. Ik
> > > > heb veel waardering voor Rolf die dit een hele tijd in z'n eentje
> > > > heeft gedaan (http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=5 ).
> > > > Wellicht is het handig dat mensen die daar interesse in hebben, ook
> > > > lid worden van de translators mailinglist. Als er dan weer een
> > > > nieuwsbrief of persbericht snel vertaald moet dan kunnen we kijken
> > > > wie er op zo'n moment het meeste tijd heeft.
> > > >
> > > > Over persberichten gesproken. Het lijkt me zinnig als we - zodra we
> > > > daar klaar voor zijn - ook hier de pers op gaan zoeken. In eerste
> > > > instantie zou het nuttig zijn als we alle (vertaalde) persberichten
> > > > van de FSFE ook hier gaan verspreiden onder de verscheidene
> > > > bladen/kranten/websites. Te zijner tijd kan dan ook iemand in de BNL
> > > > de pers actief kan gaan opzoeken, maar we moeten dat natuurlijk niet
> > > > doen voordat we de boel hier goed en wel van de grond hebben :).
> > > > Ondertussen heb ik al geregeld dat ik een gastcolumn kan krijgen op
> > > > websonic.nl over de fsfe en free software in het algemeen. Een goede
> > > > plek om mensen die hier normaal niet over lezen te bereiken.
> > > > Mijn vrouw is journalist, dus voor hulp en tips (en contacten) kan ik
> > > > daar handig gebruik van maken.
> > > >
> > > > Zo, dat is zo ongeveer wat ik tot nu toe bedacht heb. Ik hoor graag
> > > > jullie ideeën, en ook wat jullie hier van denken. ML kan de boel dan
> > > > mooi samenvatten zodat we een mooi uitgangspunt hebben.
> > > >
> > > > Cheers,
> > > > Jelle
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > FSFE-BNL mailing list
> > > > FSFE-BNL at fsfeurope.org
> > > > https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> > > >
> > > _______________________________________________
> > > FSFE-BNL mailing list
> > > FSFE-BNL at fsfeurope.org
> > > https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > "About innovation happens elsewhere: Innovation happens actually
> > everywhere, but there is simply more elsewhere than here."
> > - Ron Goldman
> > _______________________________________________
> > FSFE-BNL mailing list
> > FSFE-BNL at fsfeurope.org
> > https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> 

-- 
Karsten Gerloff           [ ]  <gerloff at fsfeurope.org>
Free Software Foundation Europe  [ ][ ][ ]   [http://fsfe.org]
President              | |     +49 176 9690 4298
Your donation powers our work!      [http://fsfe.org/donate/]

Free Software Foundation Europe e.V. is a German Verein registered
at the Registergericht Hamburg (VR 17030). 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20110202/55c045a2/attachment.pgp 


More information about the FSFE-BNL mailing list