[Fellowship-Slovenia] Fwd: TV Tednik 1294 - VLOMILCI → \\ text rc1 //

Simon Delakorda (INePA) simon.delakorda at inepa.si
Sat Jul 31 15:54:24 CEST 2010


Pozdravljeni,

pismo podpisuje tudi Inštitut za elektronsko participacijo (INePA).

Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je nepridobitna nevladna 
organizacija na področju e-demokracije. INePA izvaja aplikativne in razvojne 
projekte ter strokovne, zagovorniške in povezovalne dejavnosti za nevladne 
organizacije, institucije in posameznike, ki si prizadevajo za krepitev 
demokracije in politične participacije s pomočjo 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Inštitut je član Evropske mreže za 
elektronsko participacijo in Državljanske mreže za srednjo in vzhodno 
Evropo.

mag. Simon Delakorda, direktor


--------------------------------------------------
From: "MatijaŠuklje" <hook at fsfe.org>
Sent: Saturday, July 31, 2010 12:33 AM
To: "FSFE Fellowship Group Slovenia" <fellowship-slovenia at lists.fsfe.org>
Subject: Re: [Fellowship-Slovenia] Fwd: TV Tednik 1294 - VLOMILCI → \\ text 
rc1 //

> OK, to je končna verzija odprtega pisma.
>
> Poslal jo bom še na Ljudmilo in Kiberpipo; COKS je že podpisal; Jure 
> Repinc se
> je pa javil, da posreduje na LUGOS.
>
> V ponedeljek pošljem pismo medijem, objavim na našem Wikiju, svojem blogu 
> (+
> ang. prevod) in še kje.
>
> Kaj je še za postoriti:
> * _kam_ vse naj pošljemo to pismo?
> * ali naj se poslužimo tudi komentiranja na spletnih straneh medijev?
>
> --8<----------
> Spoštovani,
>
> v zadnjih tednih se je predvsem v povezavi z novico o akciji FBI proti
> spletnemu kriminalu, ki je privedla do aretacije osumljenca v Sloveniji, v
> medijih večkrat pojavila beseda „heker“ in sicer v napačnem kontekstu ter
> uporabljena na napačen način. Ker se v strokovnem jeziku ta termin povsem
> drugače uporablja kot ga razume laična javnost, se nam zdi primerno na to
> opozoriti.
>
> Heker (ang. „hacker“) izvira iz glagola „hekanje“ (ang. „to hack“), kar je
> izraz, ki se je sprva prijel v 50ih letih prejšnjega stoletja na MIT[1] in
> pomeni na samosvoj način reševanja tehničnega problema. V računalniškem
> žargonu se še vedno uporablja za na poglobljenem znanju temelječe, 
> inovativne
> in izvirne modifikacije programa ali sistema na način, ki sprva ni bil
> predviden.
>
> Mnoge avtoritete na področju računalništva ter varnosti pojmujejo 
> hekerstvo
> kot stanje duha, razmišljanje zunaj okovov, ustaljenih pristopov in 
> načinov
> ter poskušanje premostiti te ovire. V veliko primerih hekerji svoje 
> veščine in
> inovativnost uporabijo v dobre namene in v dobro vseh, dajo program na 
> voljo
> vsem v uporabo in nadaljnjo modifikacijo. Primeri takih prostih 
> programov[2]
> so GNU/Linux, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Google Chrome,
> OpenOffice.org, SpamAssassin, GIMP, Scribus idr.
>
> Za poimenovanje kiberkriminalcev so besedo heker kasneje (napačno)
> popularizirali mediji ter filmska industrija, zaradi česar je seveda 
> prišlo do
> zmešnjave. To zmešnjavo dodatno povečuje nedorečenost prevodov in 
> prevzemanje
> terminologije v slovenskem jeziku.
>
> Pravilnejši termin za osebo, ki kriminalno vdira v računalniške sisteme je
> „vdiralec“ ali „kreker“ (poslovenjeno iz ang. „Cracker“). Oseba, ki 
> izrabijo
> varnostne sistem brez pooblastil in/ali uporabljajo informacijsko
> komunikacijsko tehnologijo (običajno računalnike, telefone ali omrežja) za
> vlamljanje in izvajanje nelegalnih ali kriminalnih dejavnosti – 
> vandalizma,
> zlorab kreditnih kartic, kraje identitete, piratstva ali drugih tipov
> ilegalnih dejavnosti[3].
>
> Takšno razliko pozna tudi slovenski slovar informatike[4], ki navaja pojem
> „heker“ kot „tehnično dobro podkovan računalniški zanesenjak“ in pojem
> „kreker“ kot „kdor vdira v tuje računalniške sisteme z namenom 
> nepooblaščeno
> uporabljati podatke ali programe“.
>
> Zato je potrebno imenovati trenutno aktualne osumljence računalniškega
> kaznivega dejanja kot vdiralce oz. krekerje.
>
> V zadnjih desetletjih je mnogo tehnoloških pridobitev tudi rezultat 
> fenomena
> hekerstva — osebni računalniki, internet, prosta programska oprema — zato 
> je
> napačno, da se hekerja enači s kriminalci. Podobno, kot bi kemika ali
> farmacevta enačili z zastrupljevalci in morilci.
>
> Zavedamo se, da terminološka zmešnjava obstaja že dlje časa in ravno zato
> menimo, da je skrajni čas, da jo skupaj odpravimo. Zato vas lepo prosimo, 
> da
> vsaj v prihodnje uporabljate pravilni izraz.
>
>
> lep pozdrav,
>
>
> Matija Šuklje,
>
> koordinator
> FSFE Fellowship skupina Slovenija[5]
>
>
> sopodpisnice:
>
> Andrej Kositer,
> [COKS] Center odpte kode Slovenije[6]
>
> (Klemen Robnik,
> Kiberpipa[7])
>
> -.-.-
> [1] Massachusetts Institute of Technology
> [2] Definicija prostega programja na strani Free Software Foundation 
> Europe:
> http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.en.html
> [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(computer_security)#Black_hat
> [4] http://www.islovar.org/
> [5] FSFE Fellowship skupina Slovenija — 
> http://wiki.fsfe.org/groups/Slovenia> je skupina podpornikov Free Software Foundation Europe ter prostega in 
> odprto-
> kodnega programja nasploh, organizirano v civilno iniciativo. Zavzemamo se 
> za
> prosto programje, odprte standarde in odprte formate.
> [6] Center odprte kode Slovenije [COKS] — http://www.coks.si — je 
> nacionalni
> spodbujevalec razvoja, uporabe in znanja o odprtokodnih tehnologijah in
> rešitvah. Razvojno podporni Center Odprte Kode Slovenije nudi uporabnikom
> centraliziran sistem storitve pomoči in podpore ter zagotavlja rešitve za
> potrebe javnega in zasebnega sektorja.
> [7] Kiberpipa — http://kiberpipa.org — je ____
> ---------->8--
>
>
> lp,
> Matija
> -- 
> www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
> e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
> xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
> sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
> _______________________________________________
> Dopisni seznam Fellowship-slovenia
> Fellowship-slovenia at lists.fsfe.org
> https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-slovenia
> Arhiv je javno dostopen na: 
> https://lists.fsfe.org/pipermail/fellowship-slovenia/
>
> 


More information about the Fellowship-slovenia mailing list