Dfd-Turkey -- Document Freedom Day Turkey Coordination List

 

Dfd-Turkey Hakkýnda

Bu listeye önceden gönderilen mesajlarý görmek için Dfd-Turkey arþivlerini ziyaret edin. (Şu andaki arşiv sadece liste üyelerine görünür durumdadır.)

Dfd-Turkey Listesinin Kullanýmý
Tüm liste üyelerine bir mesaj göndermek için dfd-turkey@lists.fsfe.org adresine bir e-posta atýnýz.

Aþaðýdaki bölümlerde listeye üye olabilir veya varolan üyeliðinizi deðiþtirebilirsiniz.

Dfd-Turkey Listesine Üyelik

Dfd-Turkey listesine aþaðýdaki formu doldurarak üye olabilirsiniz.

  Başka kişilerin sizi isteğiniz dışında üye yapmasını engellemek için, onayınızı isteyen bir e-posta alacaksınız. Bu liste özel bir listedir, yani üye listesi üye olmayan kişilerden gizlidir.
  E-posta adresiniz:  
  Ýsminiz (isteðe baðlý):  
  Aþaðýya bir parola girebilirsiniz. Bu sadece hafif bir güvenlik saðlar, fakat diðer kiþilerin üyelik ayarlarýnýzý karýþtýrmasýný engeller. Deðerli bir parola kullanmayýn, çünkü bu parola ara sýra size düz yazý olarak gönderilecektir.

  Eðer parola girmemeyi tercih ederseniz, sizin için bir tane parola otomatik olarak oluþturulacak ve üyeliðinizi onayladýðýnýz zaman size gönderilecektir. Kiþisel tercihlerinizi düzenlerken her zaman parolanýzýn tekrar size gönderilmesini isteyebilirsiniz.

  Bir parola girin:  
  Onay için parolayý tekrar girin:  
  Mesajlarýnýzýn görüntülenmesi için hangi dili tercih edersiniz?  
  Liste mesajlarýnýn size günlük toplu mesajlar olarak gönderilmesini ister misiniz? Hayýr Evet

Dfd-Turkey Üyeleri
(Üye listesi sadece liste üyelerine görünür durumdadır.)

Üye listesini görmek için adres ve şifrenizi girin:

Adres: Şifre:   

Dfd-Turkey listesinden çıkmak, bir şifre hatırlatıcı istemek, veya üyelik seçeneklerinizi değiştirmek için üyelik e-posta adresinizi girin:

Alanı boş bırakırsanız, sizden e-posta adresiniz istenecektir.


nermincanik at fsfe.org yönetimindeki Dfd-Turkey listesi
Dfd-Turkey yönetimsel arayüzü (yetki gerektirir)
Tüm lists.fsfe.org mesaj listelerinin genel tanıtımı

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python ile Güçlendirilmiş GNU's Not Unix Debian Powered